Semalt Expert odkrywa 13 prostych technik, które odkrywa każdy udany umysł biznesowy

Dla niektórych osób sukces może wydawać się podnoszeniem worka piasku, ale dla niektórych jest to rutyna. Jak to jest możliwe?

Pierwszym etapem jest zabicie strachu wynikającego z poczucia porażki poprzez ciągłe zadawanie pytań i właściwe planowanie. Igor Gamanenko, wiodący menedżer ds. Sukcesów klienta w firmie Semalt , twierdzi, że lata doświadczeń są nieocenione, ponieważ przyczyniły się do realizacji wielu projektów. Oto trzynaście wskazówek na temat tego, co zrobić, aby odnieść sukces w biznesie, którymi dzieli się ekspert, korzystając z doświadczenia w produktywnej praktyce pracy w Semalt.

Conceptualize

Powinieneś mieć duży obraz tego, co chcesz osiągnąć od etapu pomysłu do ostatecznego wdrożenia i monitorowania. Jednocześnie ważne jest, aby zrozumieć liczbę osób, które chcesz zaangażować, technologię, którą zamierzasz zatrudnić, pojazd, który umożliwia transport zarówno ludzi, jak i technologii. Zdefiniuj docelowych klientów, organ regulacyjny i punkt odniesienia ceny, który zagwarantuje zysk lub przynajmniej utrzyma inicjatywę przez pewien czas, aż osiągniesz próg rentowności i nie tylko.

Plan

Po zakończeniu mapowania pomysłów zostanie wykonane szczegółowe planowanie wszystkich różnych aspektów Twojego pomysłu. Od najważniejszych do najmniejszych, wszystkie implikacje kosztowe powinny być równo wyszczególnione. Istotą tego rygorystycznego procesu jest lepsze oszacowanie, ile czasu zajmie ci osiągnięcie celu, który został niejasno wyrażony podczas konceptualizacji.

Wywołać informacje

Oczywiście powinieneś zapoznać się z konkretnymi informacjami, ale to nie wystarczy, aby zagwarantować sukces. Zatem potrzeba dogłębnych badań jest nieunikniona, ponieważ niektóre fakty mogą nie być dla ciebie otwarte od samego początku lub sprawy potoczyły się inaczej i musisz o tym wiedzieć. Ponownie, w zależności od potrzebnych informacji, pozyskiwanie informacji powinno odbywać się odpowiednio. Ostatecznie właściwa informacja jest bardzo ważna, abyś nie marnował zasobów na niewłaściwą ścieżkę.

Zweryfikuj informacje

Przeprowadź ankietę na temat posiadanych informacji, zweryfikuj ich autentyczność i dostosuj je do konceptualizowanego celu, jak już wcześniej stwierdziliśmy. Podczas weryfikacji spójność jest bardzo ważna, gdy tylko w dużym stopniu powoduje wiarygodność zgromadzonych informacji.

Znajdź alternatywy

Po zebraniu wszystkich informacji zajmie trochę czasu, aby się rozejrzeć i sprawdzić, czy istnieją jeszcze zdecydowanie lepsze sposoby osiągnięcia tych samych lub lepszych rezultatów. Co rozważasz? Najpierw bierzesz pod uwagę klientów docelowych lub klientów, a nie koszt, czas i zasoby. Po wyjaśnieniu, co jest najważniejsze dla zadowolenia klienta, powinieneś rozważyć czynnik kosztów, czasu i zasobów oraz wybrać najlepsze opcje dla swojej inicjatywy.

Opracuj ostateczny plan

Dzięki analizie dostępnych alternatyw możesz teraz odważnie zająć się stosowaną strategią, która ustali priorytety interesów interesariuszy. Jedna ze wszystkich alternatyw musi wyróżniać się pod względem satysfakcji klienta i czasu. Nie zapominaj, że masz swobodę stosowania wielu strategii w różnych momentach, w zależności od panujących okoliczności. Najważniejsze rzeczy do osiągnięcia to z pewnością trwałe rezultaty.

Wybierz źródło funduszy

Twoje uzasadnienie biznesowe jest w dużej mierze instrumentalne w pozyskiwaniu potrzebnych funduszy. Jest to wyraźny wyraz uzasadnienia inicjatywy i powód przyjęcia konkretnej strategii wbrew wszelkim przeciwnościom. Powinien być terminowy i wyrafinowany, prosty i wolny od wątpliwości i wszelkich form dwuznaczności. Bardzo ważne jest, aby korzystać ze źródeł, które nie będą miały negatywnego wpływu na działalność firmy, na przykład wysokie oprocentowanie, długie i skomplikowane zobowiązania prawne, surowe warunki poręczeń. Zawsze uwzględniaj parametryczny koszt kapitału, który uwzględni wszystkie rodzaje ryzyka i nadal mieści się w granicach oczekiwanego strumienia przychodów.

Zaktualizuj swój plan

Nigdy nie jest za dużo twojego czasu i zasobów, aby zminimalizować liczbę zdarzeń, które doprowadzą do straty. Poświęć trochę czasu i przejrzyj wszystko, co zrobiłeś w ciągu ostatnich dni, tygodni, a nawet miesięcy. Nie pozwól, by skradało się to przez lata, ale jeśli tak, upewnij się, że nie poddajesz się i nie poddajesz się zwlekaniu. Być może trzeba będzie zrobić kropkowanie i krzyżowanie. Kiedy je znajdziesz, nie marnuj czasu, zrób to, co potrzebne i spotkaj się z kolejnym krokiem.

Zrealizuj swój plan

Nadszedł czas, aby stopniowo się rozwijać i grać, ponieważ nigdy nie wiesz, co czeka. Chociaż powiedzenie „planowanie pozwala zaoszczędzić dwa razy więcej czasu podczas wdrażania” jest prawdą, ale nigdy nie podkreślało potrzeby pośpiechu, więc rób to powoli i spokojnie. Umożliwi to szybką korektę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności sugerujących, że ostatecznie różnica między planowaną strategią a wdrożoną strategią będzie bardzo wąska i kontrolowana.

Monitoruj swój plan

Żaden udany biznes nie obejdzie się bez monitorowania i kontroli. To cecha zrównoważonego rozwoju i zapewnienia jakości. Istotą monitorowania jest jak najszybsze podjęcie właściwych kroków, ponieważ im dalej jest on od planu, tym trudniej jest nim zarządzać i tym drożej staje się firma. Zarządzanie zaległościami wymaga wysokiego priorytetu; pytanie brzmi: czyje zainteresowanie będzie miało pierwszeństwo przed innym? Kolejną rzeczą, która przychodzi na myśl, jest konflikt.

Podejmij działania naprawcze

Konieczność zabezpieczenia wizerunku i reputacji firmy, a także innych czynników, takich jak koszt, satysfakcja i maksymalizacja zasobów, skłania do podjęcia niezbędnych działań naprawczych. Zatwierdzenia dotyczące przeróbek, odchyleń i napraw defektów będą musiały być dokonywane w określonych terminach, które nie będą miały negatywnego wpływu na cały czas trwania działalności.

Niech ludzie znają Twoją firmę

Korzystaj z mediów społecznościowych, wiadomości ustnych i każdego innego mechanizmu reklamowego, aby promować swoją firmę. Zwiększy to sprzedaż i zwiększy przychody, a koszty będą stopniowo spadać, a zysk wzrośnie w długim okresie.

Nie przestawaj monitorować

Wreszcie, nie przestawaj monitorować, ponieważ świat biznesu jest bardzo dynamiczny, w którym zmiany są nieuniknione. Bądź proaktywny, kontynuuj naukę i stosuj wiedzę i umiejętności. Wzrost i ekspansja przyjdą naturalnie, a koncepcja spontaniczności utrzyma cię na powierzchni.

mass gmail